Realizuje program dydaktyczno-wychowawczy oraz intensywne działania terapeutyczne. Ich podstawowym celem jest doprowadzenie do takiej poprawy stanu dziecka z autyzmem, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w szeroko rozumianym środowisku społecznym.

Poradnia zaprasza dzieci i młodzież z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi na zajęcia indywidualne i grupowe.  Poradnia dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, wnętrze zaprojektowane według europejskich norm dla poradni. Zapewniamy znakomitą opiekę.