Poradnia dla osób z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi

O poradni

Poradnia  niesienie profesjonalną pomoc dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Celem Poradni  jest umacnianie, propagowanie i wspieranie:

– rozwoju więzi rodzinnych i społecznych,

– podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny,

– wspólnotowości w rodzinie i społecznościach,

– własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności,

– ekologicznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych,

– podmiotowości jednostki w środowisku zawodowym, humanizacji pracy i własności,

– potęgowania zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom.

Galeria

por (14)