Poradnia dla osób z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi

Oddział Dziennego Pobytu dla Osób z Autyzmem i Zaburzeniami pochodnymi

Od 1 sierpnia 2018 r. otrzymaliśmy kontrakt z NFZ.

Do Oddziału Dziennego przyjmujemy z aktualnym skierowaniem od lekarza: pediatry, psychiatry.

W ramach kontraktu z NFZ zapewniamy: lekarza psychiatrę, psychologa, logopedę, pedagoga specjalnego, fizjoterapeutę.

Galeria

por (14)