Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne

finansowanie

Koszty działalności Przedszkola pokrywane są:
– z dotacji oświatowej z budżetu Miasta Radomia
– z opłat rodziców/opiekunów  pokrywany jest koszt  dogoterapii  i hipoterapii

– pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny(dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym)

-stawka kosztu żywienia za jeden dzień wynosi- 10 zł
 

Galeria