Organizacja

pic_typorgaphyDo przedszkola uczęszczają dzieci z diagnozą autyzmu i zaburzeniami pochodnymi oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole przewidziane jest dla dzieci w wieku od 2* do 8 lat z obszaru Radomia i okolic. Placówka dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego jest bezpłatna, dla dzieci w trakcie diagnozy koszt czesnego wynosi 400 zł miesięcznie do czasu uzyskania orzeczenia.  *Warunkiem jest rozpoczęcie diagnozy w kierunku autyzmu  Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz poziomu funkcjonowania. Liczba dzieci w oddziale, zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem oraz z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2001r. (załącznik 1 do Rozporządzenia, § 5, ust.4, pkt.7), nie przekracza 4. W każdej grupie realizowana jest podstawa programowa według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.00 do 17.00. Przedszkole mieści się w budynku łączącym się z Niepubliczną Poradnią dla osób z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi przy ul. Przemysłowej 18 A. Placówka jest w pełni dostosowana do potrzeb dzieci z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi.
Finansowanie: Koszty działalności Przedszkola pokrywane są:

  • z dotacji oświatowej z budżetu Miasta Radomia
  • z opłat rodziców/opiekunów (w ramach działalności statutowej odpłatnej) koszt miesięcznego pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 400 zł dodatkowo koszt żywienia stawka jednego dnia to 12 zł razy dni pobytu dziecka przedszkolu.
Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Chcesz uzyskać więcej informacji o naszym przedszkolu lub zobaczyć je w środku? Nie wahaj się umówić na spotkanie.
Odwiedź nas już dziś!

Niepubliczne Przedszkole
dla Dzieci z Autyzmem "Mój Świat"